Cân điện tử có kết nối Bluetooth TD-2555

1,800,000  1,200,000 

Là dòng sản phẩm của FaCare Việt Nam dùng để theo dõi sức khỏe gia đình, có kết nối bluetooth lưu trữ kết quả đo.

Còn hàng